Terapi

Jeg har mere end 20 års erfaring med behandling af voksne, par, børn, unge, og familier. Jeg har erfaring med behandling af såvel stressrelaterede lidelser, depression, angst, kriser som psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser.

Jeg er optaget af den terapeutiske relation og af at der er en god alliance mellem terapeut og klient. Det teoretiske og metodiske fundament for mit arbejde er den psykodynamiske tradition. Jeg bruger psykodynamisk terapi i kombination med systemiske, narrative og kognitive tilgange. Derudover er jeg opdateret på nyere hjerneforskning og brobygning mellem denne og den nyeste viden indenfor udviklingspsykologi. Sidst, men ikke mindst finder jeg det også meget vigtigt at have fokus på kroppens signaler og ressourcer. 

Jeg er underlagt tavshedspligt og de etiske principper for nordiske psykologer. Læs evt. mere www.dp.dk og www.psykologeridanmark.dk

Individuel terapi

Med den psykodynamiske psykoterapi arbejder vi sammen på at give dig mulighed for at forholde dig til din bevidste og ubevidste søgen efter sammenhæng og mening i de historier, du fortæller om dig selv og dine relationer. Du kan komme til at undersøge skiftende og indbyrdes modstridende tanker og følelser, som kan få dig til at tvivle på dig selv og de relationer du har. I den psykodynamiske psykoterapi er der fokus på den relationelle sammenhæng i nuet mellem dig og mig, og mellem dig og dit liv udenfor terapien – i lyset af din livshistorie.

Parterapi

Jeg tilbyder Jer et forløb, som passer til den problematik, I står med. Det kan være dårlig kommunikation, konflikter eller beslutning om skilsmisse. Jeg styrer samtalerne med Jer især i begyndelsen af forløbet. Jeg anviser Jer veje til, hvordan dialogen kan foregå med respekt for at din partner kan have andre versioner af virkeligheden end din egen. Når din partner oplever at få din anerkendelse, føler han/hun sig set, hørt og forstået og respekteret som den, han/hun er. Det giver ro og tryghed. I udvikler en øget evne til nærvær og til at støtte hinanden i at komme frem med tanker og følelser.

Forældrevejledning

Det er en helt særlig og ganske krævende opgave at være forældre til et barn med særlige behov. Som forældre har man brug for støtte, vejledning og omsorg. I et vejledningsforløb er der fokus på, hvordan I ser Jeres barns udfordringer udspille sig i dagligdagen og hvordan I møder Jeres barn bedst muligt. I får hjælp til at udforske hvordan Jeres barns potentiale bedst kan udfoldes via fælles leg og aktiviteter. I lærer at finde ud af, hvad der virker i lige netop denne udviklingsperiode af barnets og Jeres families liv.

Familie samtaler og familieterapi

Når børn og unge viser tegn på, at de ikke har det godt, er der i mange tilfælde flere faktorer på spil. Det kan være de livsomstændigheder barnet befinder sig i, og det kan være faktorer i barnets måde at møde og forstå sin verden på. Barnet reagerer måske med indelukkethed, tristhed, aggressiv eller selvskadende adfærd. I familiesamtalerne finder jeg sammen med Jer nogle nye måder I kan komme til at snakke med hinanden på. Jeg kan inspirere og give idéer til hvordan I bedre forstår hinanden og bedre kan være sammen.

Familiesamtaler kan være godt givet ud, når der opstår alvorlige kriser, hvor aftalerne med mig kan sikre et trygt rum, hvor både børn og voksne i familien har sikkerhed for at føle sig set og hørt, imens det svære foregår.

Jeg har god erfaring med at kombinere psykodynamisk, systemisk og narrativ tænkning og metode. 

Psykodynamisk terapi med børn og unge

I mere end 25 år har jeg arbejdet med børn og unge i alle aldre, også spæd- og småbørn, samt deres forældre. Når børn og unge mistrives og udfordringerne bliver for store, kan der være brug for at barnet eller den unge får tilbud om et terapiforløb. Jeg har særlig erfaring med og viden om at hjælpe børn og unge med diagnoser. Et terapeutisk forløb indledes altid med en række samtaler med forældrene, hvor vi sammen afklarer, hvordan barnets vanskeligheder kan forstås og hvad barnet har brug for hjælp til. Jeg er en erfaren børneterapeut og har en international godkendt efteruddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge. Læs mere om Lise Winther

Priser

Individuel 1100,- 45 min.
Par/familie 1500,- 75 min.
Pris på længerevarende forløb aftales individuelt.

Jeg gør opmærksom på at jeg ikke har et ydernummer. Så en henvisning fra egen læge kan ikke bruges hos mig. Ifølge loven om social service kan du i visse tilfælde opnå økonomisk støtte fra din bopælskommune, til hel eller delvis dækning af psykologbehandling. Hvis sin arbejdsplads har tegnet en helbredsforsikring kan du i mange tilfælde få hel eller delvis dækning til psykologsamtaler gennem denne.

Betaling

Betaling kan ske via MobilePay, men det er også muligt at betale kontant. Jeg kan skrive en faktura, såfremt dette ønskes

Har du privat eller gennem dit arbejde tegnet en sundhedsforsikring, er der ofte mulighed for tilskud til psykologhjælp. Læs også pjecen: ’Værd at vide om psykologhjælp – i din sundhedsordning’.

Sygeforsikringen “danmark” yder tilskud til psykologbehandling op til kr 300,- pr gang for både voksne og personer under 18 år. Forudsætningen for tilskud fremgår af deres hjemmeside.

Behandling hos mig er UDEN tilskud fra Den offentlige Sygesikring. Mere info.

Afbud

Afbud til aftalte samtaler må altid meldes på forhånd og senest kl. 16.00 dagen før aftalt samtale.

Afbud kan meddeles via telefonopkald (mobil: 40724552), via sms til mobiltlf., eller via e-mail til maillisewinther.dk. Ved udeblivelse eller afbud senere end ovenstående frist betales 50 % af prisen for en samtale.