Privatlivspolitik

Som klient hos mig, psykolog Lise Winther skal du vide, at jeg behandler en række personoplysninger om dig. Persondataforordningen siger, at jeg skal orientere dig om disse  forhold. 

Jeg håber, at denne orientering er med til at gøre dig tryg i forhold til at vide, at jeg kun behandler oplysninger om dig, der er strengt nødvendige. Særligt fordi jeg behandler personfølsomme oplysninger, ligger det mig på sinde, at du ved, at jeg er mit ansvar bevidst i forhold til at behandle dine data fortroligt og sikkert.

Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at føre ordnet journal over dit samtaleforløb hos mig. Derfor registrerer jeg dit navn, adresse, mailadresse og tlf. nummer, din fødselsdato og evt. dit cpr nr. Det gør jeg også for at kunne notere, når du bestiller tider til aftaler hos mig, sender besked om aftaler og evt administrerer betaling for dine aftaler, hvilket er relevant i forhold til f.eks. sundhedsforsikringer, du har privat eller gennem dit arbejde.

I forbindelse med dit samtaleforløb hos mig skal jeg som nævnt føre journal over den behandling, du får hos mig. Her anfører jeg bl.a., hvad du i forløbet har oplyst til mig om, hvilke problemstillinger og/eller psykologiske temaer du ønsker min hjælp til, hvilken behandling jeg har ydet, og hvad jeg evt. har anbefalet dig.

Formålet med journalen er at dokumentere den behandling, du modtager hos mig. Der er tale om personfølsomme oplysninger, men fordi det er et lovkrav, at psykologer skriver journal, vil jeg for god ordens skyld fortælle dig, at det ikke er et krav, at jeg skal have dit samtykke til at behandle disse oplysninger.

Jeg beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering i mit mailsystem. Når der står sikker mail i emnefeltet er mailen og eventuelle svar end-to-end krypteret.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Jeg udleverer aldrig oplysninger om dig til andre med mindre, du selv ønsker det og godkender det materiale, der evt skal videregives.

Jeg sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige, og jeg opbevarer dem kun i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Jeg har pligt til at opbevare din journal i 5 år, da jeg skal kunne dokumentere mine ydelser i dit forløb hos mig, hvis der på et tidspunkt skulle blive brug for oplysningerne.

Du kan kontakte mig, hvis du vil vide, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger, du mener ikke er korrekte, hvis du mener, at jeg ikke har ret til at behandle oplysningerne om dig, eller hvis du mener, at jeg behandler for mange oplysninger om dig.

Du har ret til at få udleveret de oplysninger, som jeg har om dig. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet dt@datatilsynet.dk 

 

Brug af cookies

Jeg placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Supervision & Terapi
Emdrup Engvej 6
2400 København NV
Telefon: +45 4072 4552
Email: mail@lise winther.dk