Om Lise Winther

Idégrundlag

Min tilgang til samtaler, konsultation og supervision bygger på den psykodynamiske og systemorienterede tænkning, samt mere end 25 års erfaring og videreuddannelse indenfor forskellige psykologiske retninger.

Jeg lægger vægt på at forstå de relationer og systemer, mennesker indgår i. Den enkelte er en del af en helhed, som barn i et familiesystem eller som ansat i arbejdspladsens system. Mennesker indgår i de organisationer og det samfund, som danner rammen for den enkelte med de særlige udfordringer, det indebærer.

Med det psykodynamiske perspektiv sætter jeg lys på de følelser, tanker, fantasier og erfaringer, som mennesker har med betydningsfulde personer. De tidligere oplevelser og erfaringer, som er en del af den ’indre verden’, indgår i menneskers samspil her og nu i alle sammenhænge.

Igennem mit virke som psykolog har jeg lært af alle de mange mennesker, jeg har haft kontakt med – samtidig med at jeg hele tiden uddanner mig. Jeg lægger vægt på, at der er tale om et samarbejde. Også at vi sammen finder en passende måde, som gør det muligt at udføre det nogle gange hårde stykke arbejde, det er at forstå og arbejde med sig selv

Jeg blev psykolog i 1992 og har i alle årene arbejdet med både enkeltpersoner og grupper. Undervejs har jeg lært flere forskellige tilgange til hvordan menneskers og gruppers liv kan udvikle sig og ændre uønskede mønstre

Uddannelser, autorisation og godkendelser

2015 Supervisor i Psykoterapi på specialistniveau, Dansk Psykolog Forening
2013 Efteruddannet i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge, uddannelsen er i overensstemmelse med gældende retningslinjer i EFPP.
2008 Specialist i Psykoterapi, Børn og Voksne, Dansk Psykolog Forening
2007 Specialist i Børnepsykologi, Dansk Psykolog Forening
1998 Autoriseret af Psykolognævnet u. Socialministeriet
1992 Cand. psych. fra Københavns Universitet, 1992.

Ansættelser

Privat praksis siden 2007 (voksne, børn og unge)
Psykolog på behandlingsinstitution for børn, unge og voksne med psykiatriske problemstillinger.
Rådgivende VISO specialist
Psykologisk konsulent og supervisor på amtslig børneafdeling og sikret afdeling
Psykolog ved forskellige børne- og familiecentre.

Udgivelser

Modoverføringsreaktioner i forælder-barn terapi, i Matrix: Oktober 2007, nr. 3.

Psykoterapi med autistiske børn – et eksempel, i ’Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge’, Bind 2: ’Et område i udvikling’, Red. Karen Vibeke Mortensen og Liselotte Grünbaum. Hans Reitzel, 2016.